maanantai 18. syyskuuta 2017

Yhdessä tekemällä nuoret kiinnittyvät kestävästi opiskeluun ja työelämään

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen tavoitteena on rakentaa ja vakiinnuttaa yhteistoimintamalli koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkyvyn sekä osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseksi. Tämä tarkoittaa entistä tiiviimpää yhdessä tekemisen toimintakulttuuria, erityisesti ohjaamoiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhdessä tekemisessä tavoite pitää olla sama ja on oltava yhteiset mittarit, joilla voidaan osoittaa tulokset ja vaikuttavuus.

Suomessa on edelleen yli 50 000 nuorta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Tehtävää siis riittää. Nuorten tarpeet ovat erilaisia. Osa nuorista pääsee elämässä eteenpäin kevyellä tuella ja ohjauksella. Osa nuorista tarvitsee kuitenkin monen eri tahon tukea, apua ja palvelua mutta ei siiloista käsin vaan koordinoituna nuoren tavoitteelliseen prosessiin.

Hyvää on se, että ympäri Suomea on olemassa loistavia toimintamalleja, joita sekä julkinen, yksityinen että kolmas sektori tuottavat tuloksellisesti. Esimerkiksi ohjaamoiden pilottihankkeet ovat aikaansaaneet hyviä malleja ja niiden toimintaa ollaan vakiinnuttamassa. Hyvät toimintamallit eivät myöskään aina maksa paljon, haasteena on se, miten eri palvelut johdetaan yhteen mistä kustannustehokkuus palveluintegraatiossa syntyy.

Vamos nuorten palvelut on vuodesta 2008 alkaen auttanut yli 8 000 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa nuorta. Keskitymme niihin nuoriin, joilla tarpeet ovat moninaiset ja tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Palvelun ydin on intensiivisessä yksilö- ja ryhmävalmennuksessa. Yhä vahvemmin valmennustyötä teemme myös nuoren kotona ja muissa toimintaympäristöissä kuten oppilaitoksissa jalkautuen. Rakennamme eri toimijoiden kanssa yhdessä tekemisen kulttuuria mm. työparityönä. Tulokset ovat hyviä ja vaikuttavuutta voidaan mitata.

Viime vuonna Vamoksen palvelun päättäneistä nuorista kiinnittyi koulutukseen ja työelämään 53%. Vaikuttavuutta arvioidaan kolmella erilaisella mittarilla; nuorten koettua hyvinvoinnin muutosta, toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä yhteiskunnalle aiheutuneita kustannusvaikutuksia tulonsiirtoihin ja verokertymään.

Yhden syrjäytyneen nuoren kustannukset yhteiskunnalle on yli miljoona euroa. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen, panostaminen ennaltaehkäisevään työhön kannattaa. Tämän lisäksi yhdessä tekemällä voimme löytää toimintamalleja haasteiden ratkaisemiseen ja nuorten kestävään kiinnittymiseen opiskeluun ja työelämään. Nuorten osallisuus palveluiden kehittämisessä on tärkeää. Osana Nuorisotakuusta yhteisötakuuseen kärkihanketta tullaan perustamaan valtakunnallinen Nuorten Advisor bord, jonka työskentelystä kerromme lisää jatkossa.

Jokainen meistä voi vaikuttaa hyvinvoinnin vahvistumiseen. Pohjana on hyvä tahto, jolla synnytetään luottamus. Tarvitaan vapaaehtoisia, ammattilaisia, päätöksentekijöitä ja rahoittajia. Yhdessä saamme aikaan enemmän ja paremmin.

Kirjoittaja

Sari Nyberg 


on Helsingin Diakonissalaitoksen valmennus ja työllisyys -palveluiden palvelualuejohtaja. Hän johtaa myös nuorten Vamos-toimintaa.