keskiviikko 27. elokuuta 2014

Lasten suojelu on kaikkien aikuisten asia 
Kasvava lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen  aikuisen tai aikuisia, jotka pitävät hänestä huolta, tuottavat turvaa ja antavat rakkautta. Näin ei aina ole ja silloin voidaan tarvita lastensuojelua, yhteenkirjoitettuna.

Lastensuojelu on julkisin varoin kustannettua palvelua tilanteisiin, joissa lapsen kasvuympäristö tai oma toiminta syystä tai toisesta aiheuttaa huolta tai jopa vaarantaa lapsen kasvua ja kehitystä.
 
Usein ajatellaan erheellisesti, että lastensuojelu merkitsee aina huostaanottoa. Näin ei ole. Ennen sitä on lasta ja perhettä yritetty auttaa monin avohuollon tukitoimin.

Suomessa lastensuojelun tarve on viimeisten 20 vuoden aikana kasvanut voimakkaasti. Tästä on syytä huolestua.
 
Etenkin nuorten huostaanotot ovat 2000-luvulta lähtien lisääntyneet. Mistä tämä johtuu? Valitettavasti tutkimustieto on hajanaista eikä tarjolla ole yksiselitteisiä vastauksia.
 
Se tiedetään, että perheiden arjen sujumiseen saama tuki on vähentynyt 90-luvulta lähtien. Tässä meistä jokainen voi auttaa.
 
Ottamalla vastuuta vähän laajemmin ja kiinnittämällä huomiota lähipiirissämme oleviin lapsiperheisiin ja heidän tilanteeseensa, voimme olla kääntämässä tilannetta parempaan.

Helsingin Diakonissalaitos on tehnyt lastensuojelutyötä yli sata vuotta ja nyt kuluvana vuonna tasan sata vuotta nimenomaan Espoossa. Haluamme olla tekemässä tätä työtä myös tulevaisuudessa ja auttamassa niissä tilanteissa, joissa perheiden omat voimavarat eivät riitä.
 
Tuija Åstedt on lapsi- ja perhetyön palvelualuejohtaja