keskiviikko 8. huhtikuuta 2015

Onko lapsen paikka nurkassa?

päihdekuntoutus_perhe_Helsinki
 
Päihdesairaus vaikuttaa laajasti ihmisen kykyyn kohdata ja käsitellä tunteita. Perheissä tämä näkyy esimerkiksi siinä, että vanhemman on vaikea erottaa omia ja lapsen tunteita ja tarpeita toisistaan. Myös yli sukupolvien siirtyvät uskomukset ja käyttäytymismallit vaikeuttavat turvallisen vanhemmuuden kehittymistä.

Samaan aikaan lapset ovat vaille jääneitä ja tarvitsevia. Koska vanhempien käytös on usein epäjohdonmukaista, lasten elämä on ennalta-arvaamatonta ja päihteet hallitsevat koko perheen arkea. Koko perhe sairastaa ja vaatii hoitoa.


"Sosiaalialan ammattilainen
näkee, että ilman riittävää

vanhemmuutta ei voi olla lapsen
kanssa perhekuntoutuksessa."
Perheen päihdekuntoutus vaatii kysymään, kumpi tulee ensin: raittius vai vanhemmuus?

Usein perheiden päihdekuntoutuksessa korostuvat kaksi ääripäätä. Toisessa päässä päihdetyön ammattilainen katsoo, ettei ilman raittiutta voi olla vanhemmuutta. Painopisteen on oltava päihdekuntoutuksessa.

Toisessa päässä puolestaan sosiaalialan ammattilainen näkee, että ilman riittävää vanhemmuutta ei perhekuntoutus ole oikea paikka, jossa lapsen kanssa ollaan. Siksi painopisteen on oltava vanhemmuudessa ja lapsen hyvinvoinnin turvaamisessa.

Molemmissa näkökulmissa on puolensa. Mikäli vanhemmuutta halutaan vahvistaa, on oltava lapsen kanssa – vain siten kiintymyssuhde ja varhainen vuorovaikutus kehittyvät. Toisaalta jos ei hallitse päihteidenkäyttöä, vanhemmuus jää riittämättömäksi.


"Jos ei hallitse päihteidenkäyttöä,
vanhemmuus jää riittämättömäksi."
Perheen yhdistetyn hoidon yksikkö Pyy tarjoaa perheille päihdekuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena ovat vanhemmuuden kehittyminen, päihteettömyys ja lapsen kehityksen ja kasvun turvaaminen.

Pyyn kuntoutukseen tultaessa sekä vanhemmuuden että raittiuden on oltava riittävällä tasolla. Tätä tasoa pohditaan verkostotapaamisessa jo ennen kuntoutuspäätöstä. Tapaamisessa on mukana lähettävän tahon, eli yleensä lastensuojelun, työntekijä. Siinä käydään läpi kuntoutuksen rakenne ja arvioidaan, onko se perheelle riittävän tukeva.

Pyyssä kuntoutumisen tavoitteena on perhe, jossa kaikki on tyytyväisiä ja arjenhallinta on kunnossa. Tämä edellyttää tasapainon löytämistä mutta vaatii ammattilaiselta myös keskeneräisyyden hyväksymistä.

Luottamusta siihen, että asiakkaat rakastavat lapsiaan ja haluavat heille pelkästään hyvää. Siihen he vain tarvitsevat riittävästi tukea ja kannustusta. Sekä tietysti päihteettömän ympäristön, missä perheen kuntoutuminen voi alkaa.

________________________________________________________________

Kirjoittaja Pekka L. toimii hoitajana Perheen yhdistetyn hoidon yksikkö Pyyssä.