maanantai 15. syyskuuta 2014

Yk­si­tyi­sissä ter­veys­yh­tiöissä on eroja
Teija Sutinen kirjoitti Helsingin Sanomissa napakasti yk­si­tyi­sistä ter­veys­yh­tiöistä ja niiden maineesta. Sutinen kirjoitti, että keskustelussa menevät helposti sa­maan nip­puun pää­oma­si­joit­ta­jien omis­ta­mat fir­mat sekä ne yh­tiöt, joi­den omis­tus­poh­ja on täy­sin suo­ma­lai­nen.

Yksityisissä ter­veys­yh­tiöissä on isoja eroja. Yhteiskunnalliset yritykset muodostavat selvästi erilaisen ryhmän. Esimerkiksi Diacorin tuottama taloudellinen tulos ohjataan kaikkein heikoimpaan asemaan joutuneiden ihmisten palvelujen kehittämiseen. Yrityksen voitot eivät luisu veroparatiiseihin tai yksittäisten ihmisten varallisuuden maksimointiin.

"Kaikki eivät ole luihuisia

eivätkä edes näytä siltä"


Yhteiskunnallisena yrityksenä Diacorin taloudellinen voitto käytetään yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Yrityksen pääomistaja on Helsingin Diakonissalaitos, joka on julkista palvelujärjestelmää täydentävä yleishyödyllinen säätiö. Säätiö tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys-, ja koulutusalan palveluja, joiden kehittämisessä Diacorin osingot tulevat apuun.

Miljoonien eurojen osingot toimivat siemenrahana, joka mahdollistaa laajemman rahoituspohjan ja ylimääräisen panoksen hyvinvointipalvelujen kehittämiseen yhdessä kuntien kanssa.

Vaikka olisi mitä mieltä, kaikki eivät ole luihuisia eivätkä edes näytä siltä.
___________________________________________________________________

Olli Holmström on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön johtaja.