keskiviikko 15. lokakuuta 2014

Kadonneet vanhukset


Ihmisarvoisen vanhuuden suuri este on yksinäisyys. Helsingin Kalliossa asuu paljon iäkkäitä ja syrjään joutuneita ihmisiä, joilla on vähän tai ei lainkaan mahdollisuuksia osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen.

He asuvat usein yksin pienissä asunnoissa, ovat liikuntarajoitteisia, monella on mielenterveysongelmia eikä ihmiskontakteja juuri ole. He ovat yksinäisiä.

Heillä on oikeus tulla kohdatuiksi, ja sitä varten Seniori-Vamos on olemassa. Seniori-Vamos -hankkeen tavoitteena on etsiä Kalliosta yksin jääneet ja tukea tarvitsevat vanhukset. Heitä autetaan sekä ammattilaisten että kansalaistoiminnan voimin.


"Tarvitaan entistä enemmän
verkostoja ja toisista välittämistä"Moni ulkopuolelle jäänyt on Seniori-Vamoksen tuella päässyt osaksi yhteisöä. Tällä hetkellä suurta huolta aiheuttavat kuitenkin ne ikäihmiset, jotka ovat kadonneet kokonaan näkyvistä. Heitä Seniori-Vamos ei yksin löydä.

Tarvitaan entistä enemmän verkostoja ja toisista välittämistä – kansalaistoiminnan ja ammattilaisten yhteistyötä ja puurtamista ongelman ratkaisemiseksi.


Ongelma on kuitenkin sellainen, johon jokainen voi vaikuttaa. Se vaatii laajempaa vastuunottamista, mutta on myös sen arvoista. Yksikin ihminen voi muuttaa toisen kokemuksen maailmasta.

Tässä on Seniori-Vamoksen ja kansalaistoiminnan ydin: Toisen ihmisen rinnalla kulkeminen ja kuunteleminen voi olla elämän mullistava kokemus paitsi ikäihmiselle myös kanssakulkijalle itselleen. Suhde on aina kaksipuoleinen.
__________________________________________________________________

Tiina Lauhde on Seniori-Vamoksen projektityöntekijä. 

Uskallatko välittää? Tule mukaan kansalaistoimintaan.

RAY tukee Seniori-Vamoksen työtä.